Kolik i Tebe stojí Evropská Unie.

Hlavními příjmy Evropské Unie jsou členské poplatky a clo. Odvody do EU se rok od roku zvyšují. Nicméně ukažme si to, kolik každého z nás stála EU v roce 2017. Na členských poplatcích bylo odvedeno celkem 42,4 mld. Na clu díky členství ČR v EU získala EU 8,7 mld. Co představují tyto peníze? První položka ukazuje, kolik peněz […]

Read More…

Potraty. Neřešitelný problém?

Docela často se mezi libertariány objevují názory, že potraty jsou/nejsou porušení NAPu. Vždy se k tomu dojde tak, že pokud argumentujete z pohledu ženy, tak je to její svobodná volba a když z pohledu plodu / dítěte, tak je to naopak „vražda|“. Pojďme si nejprve obě možnosti přiblížit. Pohled ze strany dítěte / plodu Porušení […]

Read More…