Demokracie omezuje naši svobodu.

V současné době se hrozně nepřesně zaměňují termíny demokracie a svobody. Stát vytváří v lidech dojem, že demokracie = svoboda. Přitom to vůbec není pravda. Demokracie je vláda většiny. A když mi někdo vládne, tak za mě rozhoduje. Když za mě rozhoduje, já doplácím na chyby druhých. Tím se zvyšuje bezmoc obyvatelstva (ať udělám cokoli, stejně to skončí špatně) a snižuje naše zodpovědnost (stejně o ničem zásadním ve svém životě nerozhoduji).

Zákaz kouření v restauracích, EET, zákaz prodeje (pří)výkonných vysavačů, povinná školní docházka, zákaz prodeje drog, daně, povinné sociální pojištění, povinné zdravotní pojištění, vázané a koncesované živnosti, zákaz prodeje neúsporných žárovek, emisní normy, hygienické normy, regulovaná cena energií, minimální mzda, povinné přimíchávání biopaliv do nafty…

To jsou všechno věci, které omezují svobodu lidí v této zemi. A tyto věci byly odhlasovány v demokracii. Tudíž demokracie omezila naši svobodu podnikat, nakládat s vlastními penězi, koupit si to, co uznám za vhodné, prodávat věci, které uznám za vhodné, vzdělávání.

Můžete namítnout, že naší odpovědností je právě demokratická volba a zvolit někoho, kdo tyto zásahy do svobod dělat nebude. To není také pravda. Já můžu odpovědně zvolit, ale můj odpovědný hlas přehlasují 2 neodpovědné hlasy. Pro každého „odpovědná volba“ je něco jiného. Právě proto, že každý chápe „odpovědnou volbu“ jinak, tak by neměla být odpovědná volba jednoho voliče násilím vnucována jinému voliči. Svoboda v demokracii je chiméra.

Předpokládejme teď na chvíli, že dokáži přesvědčit 70 % obyvatelstva k volbě jedné strany, kterou já sám preferuji. Tedy strana by měla i ústavní většinu a mohla by plně naplňovat svůj program. Nehledě na to, že 30 % lidí by museli tuto vládu strpět (oni ji nechtěli), nespokojení budou i ti, kteří pro danou stranu hlasovali.

Žádný volič se nikdy neztotožní na 100 % s názory jedné strany. Když se zadaří, tak se stranou, kterou volič volí, se identifikujeme ze 70 %. To už je samo o sobě smutné, že 70 % obyvatelstva bude minimálně ze 30 % nešťastných a 30 % obyvatelstva bude ještě nešťastnější.

Řešení nespravedlivé demokracie

Jedním z důvodů, proč je drtivá většina libertariánů proti EU je ten, že místo toho abychom decentralizovali moc, ji naopak centralizujeme v EU. Sama demokracie funguje naopak lépe na menších celcích.

Řešením je totiž v konečném důsledku moc co nejvíce decentralizovat až na elementární úroveň – občana. Každý má mít právo rozhodovat sám o sobě a nikdo mu nemá nenařizovat, co může a co musí dělat. A existence centrální evropské vlády se tomuto libertariánskému ideálu hodně vzdaluje.

A jaké možnosti řešení libertariáni navrhují?

Možností je víc. Minarchisté by rádi, aby existovala tzv. „libertariánská demokracie“, kde stát spravoval pouze justici a policii (názory minarchistů na to, co vše by měl stát spravovat se liší). Anarchokapitalisté naopak nechtějí stát vůbec. Tudíž by se vůbec o věcech veřejných nehlasovalo a každý by dělal na svém pozemku to, co uzná za vhodné.

Na téma svoboda a demokracie jsem natočil i krátké video. Omluvte, prosím, horší kvalitu zvuku. Snad se do příště polepším

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *