Potraty. Neřešitelný problém?

Docela často se mezi libertariány objevují názory, že potraty jsou/nejsou porušení NAPu. Vždy se k tomu dojde tak, že pokud argumentujete z pohledu ženy, tak je to její svobodná volba a když z pohledu plodu / dítěte, tak je to naopak „vražda|“. Pojďme si nejprve obě možnosti přiblížit. Pohled ze strany dítěte / plodu Porušení […]

Read More…